Category Archives: DOANH NGHIỆP

Danh sách, thông tin hồ sơ Profile năng lực, đánh giá uy tín và các dự án của doanh nghiệp đầu tư bất động sản, xây dựng dự án tại Việt Nam

Nhà thầu Delta – Tổng thầu xây dựng dự án lớn của Việt Nam

Một đối tác phát triển xây dựng chiến lược của Crystal Bay là nhà thầu Delta – V. Delta đã và đang đứng trên cương vị là tổng thầu nhiều dự án của Crystal Bay như : Crystal Marina Bay Nha Trang, Sunbay Park Ninh Thuận, và tiếp đến là dự án Sailing Bay Ninh […]